Phosphoric Acid, ฟอสฟอริก แอซิด, กรดฟอสฟอริก, นำเข้าฟอสฟอริก, ผลิตฟอสฟอริก, จำหน่ายฟอสฟอริ

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : บริการ
 • หมวด : บริการอื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • Phosphoric Acid, ฟอสฟอริก แอซิด, กรดฟอสฟอริก, นำเข้าฟอสฟอริก, ผลิตฟอสฟอริก, จำหน่ายฟอสฟอริก
  CAS Number 7664-38-2, EINECS Number 231-633-2, E Number 338, E338, INS 338
  นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
  สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้โดยตรงที่
  ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
  เลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  Tel. 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111
  Fax. 034496285, 034496680, 034496681
  Email address : polychemicals888 (at) gmail (dot) com
  Line ID : wuttpcc
  คำค้นหา, ฟอสฟอริก, ผลิตฟอสฟอริก, นำเข้าฟอสฟอริก, จำหน่ายฟอสฟอริก, ขายฟอสฟอริก
  กรดฟอสฟอริก, ผลิตกรดฟอสฟอริก, นำเข้ากรดฟอสฟอริก, จำหน่ายกรดฟอสฟอริก, ขายกรดฟอสฟอริก
  กรดฟอสฟอริก เกรดอาหาร, กรดฟอสฟอริก เกรดเทคนิคอล, กรดฟอสฟอริก เกรดอุตสาหกรรม
  Keyword, Phosphoric, Phosphoric China, Phosphoric Thailand, Phosphoric distributor
  Phosphoric acid China, Phosphoric acid Thailand
  Phosphoric acid, ฟอสฟอริกแอซิด, ฟอสฟอริกเอซิด
  Phosphoric acid 85 PCT, ฟอสฟอริกแอซิด 85 เปอร์เซ็นต์
  Phosphoric acid Food Grade, ฟอสฟอริกแอซิด เกรดอาหาร
  Phosphoric acid Technical Grade, ฟอสฟอริกแอซิด เกรดเทคนิคอล
  CAS Number 7664-38-2
  EC Number 231-633-2
  EINECS Number 231-633-2
  E Number 338, E338
  INS Number 338, INS 338
  UN Number 1805
  ติดต่อผู้ประกาศ

 • polychemicals333
 • อำเภออำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร