แมกนีเซียมคาร์บอเนต, Magnesium Carbonate, MgCO3, แมกนีเซียมคาร์บอเนท, MgCO3 Gold Star, Mag

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : บริการ
 • หมวด : บริการอื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • แมกนีเซียมคาร์บอเนต, Magnesium Carbonate, MgCO3, แมกนีเซียมคาร์บอเนท, MgCO3 Gold Star, MagCarb
  นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
  36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111
  อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 (at) gmail (dot) com, LINE ID: wuttpcc
  นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นผู้นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้าในกลุ่ม ฟิลเลอร์, เอกเทนเดอร์, มิเนอรัล, แร่อุตสาหกรรม, สารเติมเต็ม, สารเพิ่มเนื้อ, Filler, Extender, Functional Filler, Functional Extender, Mineral อีกหลายรายการได้แก่
  Alumina Powder, อลูมินา, ผงอลูมินา
  Aluminium Hydrate, อลูมิเนียมไฮเดรต, อลูมินาไฮเดรต
  Aluminium Hydroxide, อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
  Aluminium Oxide, Calcined Alumina, อลูมิเนียมออกไซด์, แคลไซน์อลูมินา
  Aluminium Silicate, Hydrous Clay, อลูมิเนียมซิลิเกต, ไฮดรัสเคลย์
  Antimony Trioxide, Sb2O3, ATO, แอนติโมนีไตรออกไซด์
  Barium Sulphate, Barium Sulfate, BaSO4, แบเรียมซัลเฟต, แบเรียมซัลเฟท
  Baryte, Barite, แบไรต์, แบไรท์
  Bentonite, เบนโทไนต์, เบนโทไนท์
  Calcium Bentonite, แคลเซียมเบนโทไนต์, แคลเซียมเบนโทไนท์
  Sodium Bentonite, โซเดียมเบนโทไนต์, โซเดียมเบนโทไนท์
  BlancFixe, Blanc Fixe, บลังค์ฟิกซ์
  Calcite, Limestone Powder, แคลไซต์, ไลม์สโตนพาวเดอร์, ผงหินปูน, หินปูนบด
  Calcium Carbonate, CaCO3, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมคาร์บอเนท
  Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนตมาสเตอร์แบทช์, แคลเซียมเม็ด
  Calcium Magnesium Carbonate, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต
  Celite, Celite powder, ซีไลต์, ซีไลท์, ผงซีไลต์, ผงซีไลท์ หรือ Kieselgur, Kieselguhr
  Clay, China clay, Hydrous clay, Industrial clay, เคลย์, ไชน่าเคลย์, ไฮดรัสเคลย์
  Diatomite, Diatomite powder, ไดอะตอมไมต์, ไดอะตอมไมท์, ผงไดอะตอมไมต์, ผงไดอะตอมไมท์
  Diatomaceous earth, Diatomaceous earth powder, ไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท, ไดอะตอมมาเชียสเอิร์ท
  Dolomite, โดโลไมต์, โดโลไมท์ หรือ Calcium Magnesium Carbonate, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต
  Fluorite, ฟลูโอไรต์, ฟลูโอไรท์ หรือ Calcium Fluoride, CaF2, Fluorspar, แคลเซียมฟลูโอไรด์, ฟลูออสปาร์
  Ferric Oxide, Iron Oxide, Fe2O3, เฟอริคออกไซด์, ไอรอนออกไซด์
  Hematite, ฮีมาไทต์, เฮมาไทต์
  Kaolin Clay, Calcined Kaolin, เกาลิน, เคโอลิน, คาโอลิน, แคโอลิน, แคลไซน์เกาลิน
  Kaolintie, เกาลิน, เคโอลิน, หรือ Aluminium Silicate, อลูมิเนียมซิลิเกต, อลูมิเนียมซิลิเกท
  Kenite, Kenite powder, Kenite 700, คีไนต์, คีไนท์, คีไนต์ 700, คีไนท์ 700, ผงกรองคีไนต์, ผงกรองคีไนท์
  Lime, Hydrated Lime, Quick Lime, ไลม์, ไฮเดรตไลม์, ไฮเดรทไลม์, ควิกไลม์, ปูนขาว, ปูนร้อน
  Limestone, Limestone powder, ไลม์สโตนพาวเดอร์, หินปูน, ผงหินปูน, หินปูนบดละเอียด
  KCG clay, ไชน่าเคลย์, ดินขาว, แป้งเคซีจี
  Lithopone, ลิโทโพน
  Magnesia, Calcined Magnesia, Fused Magnesia, แมกนีเซีย
  Magnesite, Calcined Magnesite, Fused Magnesite, แมกนีไซต์
  Magnesium Carbonate, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, MgCO3
  Magnesium Oxide, MgO, แมกนีเซียมออกไซด์
  Magnesium Silicate, แมกนีเซียมซิลิเกต
  Mica, Muscovite, KMPM, KM35, Sericite, ไมก้า
  Perlite, Expanded Perlite, เพอร์ไลต์, เพอร์ไลท์
  Potassium Aluminium Silicate, โปแตสเซียมอลูมิเนียมซิลิเกต
  Potassium Carbonate, Potash, K2CO3, โปแตสเซียมคาร์บอเนต, โปแตส
  Precipitated Barium Sulfate, Precipitated Barium Sulphate, Precipitated BaSO4
  แบเรียมซัลเฟตสังเคราะห์, แบเรียมซัลเฟตชนิดตกผลึก, พรีซิพิเทตแบเรียมซัลเฟต
  Precipitated Calcium Carbonate, PCC, Light CaCO3, แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก
  Precipitated Silica, Precipitated Silicon Dioxide, Precipitated SiO2
  Pulvistalci, Pulvistalci Powder, พัลวิสทัลซิ
  Silica Powder, ซิลิก้า, ผงซิลิก้า
  Silicon Dioxide, SiO2, ซิลิกอนไดออกไซด์
  Stockalite, สต็อกคาไลต์, แป้งสต็อกคาไลต์
  Talc Masterbatch, ทัลก์มาสเตอร์แบทช์, ทัลค์มาสเตอร์แบทช์, ทัลก์เม็ด, ทัลค์เม็ด
  Talcum Masterbatch, ทัลคัมมาสเตอร์แบทช์, ทัลคัมมาสเตอร์แบต, ทัลคัมเม็ด
  Talc Powder, Talcum Powder, ทัลก์, ทัลค์, ทัลคัม, แป้งทัลก์, แป้งทัลค์, แป้งทัลคัม, ผงทัลคัม
  Titanium Dioxide, TiO2, Rutile, Anatase, ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์, รูไทล์, อนาทัส
  TiONA 595, TiONA 596, ไทโอนา595, ไทโอนา596, ทิโอนา595, ทิโอนา596, LOMON R996, R-996
  TRONOX, CR826, CR828, CR834, โทรน็อกซ์, โทรน็อก, ซีอาร์ 826, ซีอาร์ 828, ซีอาร์ 834
  Vermiculite, เวอร์มิคูไลต์, เวอร์มิคูไลท์
  Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนตมาสเตอร์แบทช์, แคลเซียมเม็ด
  Talc Masterbatch, ทัลก์มาสเตอร์แบทช์, ทัลก์เม็ด, ฟิลเลอร์เม็ด, เม็ดฟิลเลอร์
  Talcum Masterbatch, ทัลคัมมาสเตอร์แบทช์, ฟิลเลอร์มาสเตอร์แบทช์
  Keyword: แมกนีเซียมคาร์บอเนต, Magnesium Carbonate, MgCO3, แมกนีเซียมคาร์บอเนท, Magnesite, แมกนีไซต์
  ผลิตแมกนีเซียมคาร์บอเนต, ขายแมกนีเซียมคาร์บอเนต, จำหน่ายแมกนีเซียมคาร์บอเนต, ส่งออกแมกนีเซียมคาร์บอเนต
  ผลิตแมกนีเซียมคาร์บอเนท, ขายแมกนีเซียมคาร์บอเนท, จำหน่ายแมกนีเซียมคาร์บอเนท, ส่งออกแมกนีเซียมคาร์บอเนท
  ผลิตแมกนีไซต์, ขายแมกนีไซต์, จำหน่ายแมกนีไซต์, ส่งออกแมกนีไซต์, โรงงานแมกนีไซต์, ราคาแมกนีไซต์
  ผลิตแมกนีไซท์, ขายแมกนีไซท์, จำหน่ายแมกนีไซท์, ส่งออกแมกนีไซท์, โรงงานแมกนีไซท์, ราคาแมกนีไซท์
  Thai Magnesium Carbonate, Thai MgCO3, Thai Magnesite, Thai Magnesite powder
  Thailand Magnesium Carbonate, Thailand MgCO3, Thailand Magnesite, Thailand Magnesite powder
  Magnesium Carbonate Price, MgCO3 Price, Magnesite Price, Magnesite powder Price
  Magnesium Carbonate Japan, Gold star, Kanoshima, Takuma plant, MgCO3 Japan, MgCO3 Gold star
  Magnesium Carbonate Gold star, Magnesium Carbonate Kanoshima, Magnesium Carbonate Takuma
  Magnesium Carbonate Hydroxide, CAS No. 12125-28-9, CAS Number 12125-28-9
  More information of Magnesium Carbonate, MgCO3, MgCO3 powder, Magnesite, Magnesite Powder
  Please directly contact The Technical Sales, Thai Poly Chemicals Co., Ltd. Thailand
  Tel. +6634 496284, +6634 854888, +66800160016, +668 98554004
  Email address: polychemicals888 (at) gmail (dot) com, LINE ID: vanawanav
  THAI POLY CHEMICALS COMPANY LIMITED, บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
  POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • คณิต ชาวไร่
 • อำเภออำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร