Potassium Chloride Food Grade, KCL Food Grade, โพแทสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : บริการ
 • หมวด : บริการอื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • Potassium Chloride Food Grade, KCL Food Grade, โพแทสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, โปแตสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, E508
  นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
  36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111
  อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 (at) gmail (dot) com, LINE ID: wuttpcc
  Keywords, Potassium Chloride Food Grade, KCL Food Grade, E508, INS 508, KCL Food Additive
  โพแทสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร
  โปแตสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, สารเติมแต่งอาหาร
  โพทัสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, วัตถุดิบเกรดอาหาร
  โปตัสเซียมคลอไรด์ เกรดอาหาร, ส่วนผสมอาหาร
  นอกจาก Potassium Chloride ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังเป็นผู้ผลิต นำเข้าส่งออก และจำหน่าย เคมีภัณฑ์ในกลุ่ม โพแทสเซียม, โปแตสเซียม, Patassium อีกหลายรายการได้แก่
  Potassium Aluminium Silicate, โปแตสเซียมอลูมิเนียมซิลิเกต, โพแทสเซียมอลูมิเนียมซิลิเกต
  Potassium Carbonate, K2CO3, โปแตสเซียมคาร์บอเนต, โพแทสเซียมคาร์บอเนต
  Potassium Chloride, KCl, โปแตสเซียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์
  Potassium Chloride Food Grade, KCl Food Grade, E 508, โปแตสเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร, โพแทสเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
  Potassium Humate, โปแตสเซียมฮิวเมต, โพแทสเซียมฮิวเมต, โปแตสเซียมฮิวเมท, โพแทสเซียมฮิวเมท
  Potassium Hydroxide, KOH, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
  Potassium Metaphosphate, โปแตสเซียมเมต้าฟอสเฟต, โปแตสเซียมเมตะฟอสเฟต
  Potassium Pyrophosphate, E450iii, INS450iii, โปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต
  Potassium Nitrate, KNO3, โปแตสเซียมไนเตรต, โพแทสเซียมไนเตรต
  Potassium Permanganate, KMnO4, โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, ด่างทับทิม
  Potassium phosphate, MKP, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต, โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต
  Potassium phosphate anhydrous, MKP anhydrous, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส
  Potassium Sorbate, โปแตสเซียมซอร์เบต, โพแทสเซียมซอร์เบต, โปแตสเซียมซอร์เบท, โพแทสเซียมซอร์เบท
  Potassium Sulphate, Potassium Sulfate, SOP, โปแตสเซียมซัลเฟต, โพแทสเซียมซัลเฟต
  สำหรับเคมีภัณฑ์อื่นๆนอกจากที่แจ้งไว้ข้างต้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่
  ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
  FOOD ADDITIVE, วัตถุเจือปนอาหาร, สารเติมแต่งอาหาร
  FOOD CHEMICAL, สารเคมีผสมอาหาร, สารเคมีอุตสาหกรรมอาหาร
  FOOD ENHANCER, สารเสริมรสอาหาร, สารแต่งรสอาหาร
  FOOD FLAVOUR, สารเสริมกลิ่นอาหาร, สารแต่งกลิ่นอาหาร
  FOOD FLOUR, แป้งทำอาหาร, แป้งประกอบอาหาร, แป้งเนทีฟ, แป้งดัดแปร
  FOOD GRADE, ฟู้ดเกรด, เกรดอาหาร, สารเคมีเกรดอาหาร
  FOOD INGREDIENT, ส่วนผสมอาหาร, ส่วนประกอบอาหาร
  FOOD NUTRIENT, สารอาหาร, แร่ธาตุ, วิตามิน, อะมิโนแอซิด, กรดอะมิโน
  FOOD PRESERVATIVE, สารถนอมอาหาร, สารกันเสีย, สารกันบูด, สารกันหืน
  FOOD RAW MATERIAL, วัตถุดิบผลิตอาหาร, วัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหาร
  FOOD SEASONING POWDER, วัตถุปรุงรสอาหาร, สารปรุงรสอาหาร
  FOOD STABILIZER, สารคงรูปอาหาร, สารช่วยให้อาหารคงรูป
  FOOD STRACH, MODIFIED STARCH, NATIVE STARCH, สตาร์ช, สตาร์ชเนทีฟ, สตาร์ชดัดแปร
  FOOD SWEETENER, SWEETENING AGENT, สารให้ความหวาน, สวีทเทนเนอร์, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
  THAI POLY CHEMICALS COMPANY LIMITED, บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
  POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • DN_TPCC
 • อำเภออำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร